Náboženské pamiatky: Pútne miesta a historické kostoly v celej Európe

Objavte novú destináciu
28. mája 2024

Pútne miesta, a chrámy ukrývajú fascinujúce príbehy, aj stáročia dejín. Ich dôležitosť si pripomínajú veriaci po celom svete, oslavujúc nielen ich duchovnú hodnotu, ale aj veľkoleposť a krásu. Vydajte sa s nami na cestu za magickými sakrálnymi miestami, a odhaľte ich tajomstvá.

Katedrála Notre Dame, Paríž, Francúzsko

Stredoveká ikona Paríža je dodnes poprednou náboženskou pamiatkou. Toto gotické majstrovské dielo je obdivuhodným príkladom technickej zručnosti staviteľov, a zároveň aj pripomienkou, aká dôležitá bola viera v stredoveku. Výnimočnosť katedrály tkvie nielen v jej podobe, a prepracovanej architektúre s až piatimi loďami, či novátorskej konštrukcii. Taktiež ponúka množstvo detailov, ako sú súsošia, vitráže či chrliče. Samotná výstavba chrámu trvala 182 rokov, pričom miesto jej postavenia už tisícky rokov slúžilo na náboženské účely. Stál tu chrám zasvätený Jupiterovi, a neskôr kresťanská bazilika. Notre Dame, s najväčším organom na svete, dokonca hrozilo zbúranie po Veľkej francúzskej revolúcii. Katedrálu vyrabovali, a poškodili – zachránil ju až Hugov román Chrám Matky Božej, vďaka ktorému sa o jej osud začalo zaujímať parížske obyvateľstvo.

Bazilika nepoškvrneného počatia v Lurdách, Francúzsko

Miesto, kde bolo v roku 1858  nahlásené zjavenie Panny Márie, je známe aj vďaka svojim liečivým prameňom. Dievča menom Bernadette údajne videlo sväticu až 18-krát, pričom celkovo sa v Lurdách odohralo až 70 zázrakov. Na mieste, kde sa odohral prvý stret s Pannou Máriou, začalo dievča kopať, čím objavilo legendárny liečivý prameň. V súčasnosti je toto miesto pietnym symbolom, ku ktorému veriaci chodia pre požehnanie. Milióny ľudí navštevujú Lurdy hľadajúc fyzickú, ale aj spirituálnu rekonvalescenciu.Bazilika síce bola postavená v druhej polovici 19. storočia, jej architektonický štýl však odkazuje na gotiku. Zaujímavé na tomto chráme je aj jeho umiestnenie – zdá sa, akoby sa vynáral priamo z jaskyne nad ním, pričom aj hlboký les Pyrenejí podporuje záhadnú atmosféru tejto svätyne. Samotný chrám s obrovskou rozlohou však nie je jedinou fascinujúcou stavbou. V Lurdách sa totiž nachádza aj podzemná Bazilika sv. Pia X., ktorú okrem sôch zdobia aj vzácne drahokamy.

Bazilika sv. Petra, Vatikán, Taliansko

Dejiny najväčšieho kostola na svete, a symbol kresťanstva priamo v centre Vatikánu siahajú až k apoštolovi Petrovi. Ako domov dôležitých umeleckých diel nevyčísliteľnej hodnoty, vrátane Michelangelovej Piety, predstavuje chrám unikátne spojenie architektúry, histórie, umenia a náboženstva. Postavením veľkolepej stavby cirkev demonštrovala svoju moc v renesančnom období. Samotná bazilika je barokovo-renesančná, pričom ju zdobí nespočetné množstvo fresiek, mozaík a súsoší s religióznymi výjavmi od významných umelcov. Chrám s kupolou je postavený nad hrobkou prvého pápeža, sv. Petra, a dodnes zachováva tradíciu pochovávania a vymenovávania pápežov. Zároveň naďalej slúži na liturgické ceremónie.

Dóm Santa Maria del Fiore, Florencia, Taliansko

Dominujúc panoráme mesta, florentský dóm spája gotickú a renesančnú architektúru. Stredovekú katedrálu totiž korunuje kupola, typický prvok renesančných stavieb. Spojeniu štýlov zodpovedá aj 140 rokov trvajúca výstavba. Chrám bol, a stále je inovatívny, s najväčšou tehlovou konštrukciou na svete odkazuje na trvácnosť, a vynaliezavosť renesančnej architektúry. Nemenej dôležitá je však aj sakrálna hodnota dómu, ktorý je sídlom florentského arcibiskupa, a hostí náboženské či kultúrne udalosti lákajúce návštevníkov z celého sveta.

Westminsterské opátstvo, Londýn, Anglicko

Bohaté dejiny tohto chrámu siahajú až do 11. storočia. Kostol, slúžiaci na korunovácie britských panovníkov už od stredoveku, je zároveň miestom posledného odpočinku mnohých príslušníkov kráľovských rodín, ale aj dôležitých osobností britského impéria – ako Darwin, či Newton. Príznačná gotická architektúra so stúpajúcimi vežami, a zložitými vitrážovými oknami sa odráža aj v interiéri, kde sa nachádza zdobená mozaika na podlahe. Opátstvo naďalej zohráva dôležitú úlohu v živote Britov. Okrem toho, že je pietnym miestom, otvoreným denne verejnosti, hostí aj výročné udalosti, omše, alebo svadby členov kráľovskej rodiny. Chrám je tak súčasťou dejín ako pevný bod viery, tradície, a kontinuity, pričom zostáva spätý s obyvateľstvom, ale aj prístupný návštevníkom z celého sveta.

Kolínska katedrála, Nemecko

So stavbou rozsiahlej katedrály sa začalo v 13. storočí, avšak dokončená bola až v 19. storočí, čím sa stala jednou z najväčších v Európe. Podobne ako väčšina chrámov presahujúcich svoju dobu, aj na Kolínskej katedrále nájdeme celé spektrum architektonických štýlov. Napriek tomu, že na prvý pohľad upúta dvojitými vežami týčiacimi sa až do výšku 157 metrov, sú to práve relikvie, ktoré formujú sakrálny charakter stavby. Údajne totiž uchováva pozostatky Troch kráľov, a významné stredoveké kresťanské umenie. Je súčasťou identity mesta, a rovnako tak kultúrnym dedičstvom ako aj miestom piety veriacich. Katedrála zvládla bombardovanie počas 2. sv. vojny, a stala sa tak symbolom vytrvalosti, a odolnosti Nemcov. 

Pútne miesto v Medžugorí, Bosna a Hercegovina

Zjavením Panny Márie v roku 1981 sa stalo Medžugorie najmladším pietnym miestom v Európe. Tieto zjavenia pokračovali v priebehu štyroch dekád, priťahujúc tak pútnikov hľadajúcich duchovné osvietenie, liečenie či samotné zjavenie svätice. Výnimočnosť tohto miesta však neleží na historickej udalosti, ani relikvii, ale práve na neustále sa opakujúcich svedectvách o komunikácii s Pannou Máriou, a jej odkazmi svetu. Svedkov aj pútnikov mala vyzývať k modlitbám, prehĺbeniu viery, a zmiereniu. Napriek tomu, že žiadne zo svedectiev nebolo potvrdené cirkvou, je Medžugorie nasiaknuté náboženskou atmosférou charakteristickou množstvom omší, či pobožností. Duchovný ráz formuje aj lokalita uprostred prírody, ktorá prilákala rôzne náboženské skupiny, či inšpirovala k založeniu relaxačných centier zvyšujúcich sakrálne vibrácie.


Či už vyhľadávate chrámy kvôli ich nadprirodzenému vyžarovaniu a sakrálnemu aspektu, alebo kvôli ich architektonickej, umeleckej či historickej hodnote, Európa je zdrojom viacerých skvostov. Obdivovať tak môžete nielen stavby, ktoré boli súčasťou budovania národov, ale aj duchovné fenomény a zážitky plné zázrakov. 

Sledujte nás na Facebook-u

baDAKAtelia na cestách

baDAKAtelia na cestách

Verejná skupina
4400 členov
Pridať sa do skupiny
Nájdite si spolucestujúceho

Cestovná kancelária DAKA realizuje zájazdy do nasledovných krajín